خانه / خدمات بیمه ای / بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مدیران مجتمع های مسکونی

مدیران ساختمانی

قابل توجه مدیران ساختمانها و آپارتمانها  ماده ۱۴ – (الحاقی ۱۱ / ۳ /١٣٧۶ ) مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند . سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و …

بیشتر بخوانید »

بیمه مسؤلیت مدنی

بیمه مسئولیت

          ممکن‌ است‌ براثر غفلت‌ یا قصور فردی‌، خساراتی‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. که‌ در نتیجه‌، آن‌ فردمحکوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردی‌ نیز مسئولیت‌ و یا خساراتی‌ ناشی‌ از تولید، ساخت‌،اداره‌ و مدیریت‌ و یا ارائه‌ خدمات‌ …

بیشتر بخوانید »