خانه / خدمات بیمه ای / بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی

بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی نمایندگی مزدارانی

      بیمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ (EAR) بیمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ یکی‌ از انواع‌ رشته‌های‌ بیمه‌ مهندسی‌ و جدیدترین‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنیا کاربرد فراوانی‌دارد. این‌ نوع‌ بیمه‌، معمولا پوششهای‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ کلیه‌ ماشین‌آلات‌ صنعتی‌، کارخانه‌ها و همچنین‌ ساخت‌اسکلتهای‌ فلزی‌ ساختمانهای‌ بلند، ارائه‌ می‌دهد. در …

بیشتر بخوانید »