خانه / خدمات بیمه ای / بیمه های کشتی

بیمه های کشتی

بیمه کشتی

بیمه کشتی

          خسارت وارده به کشتی درنتیجه خطرات زیر تحت پوشش بیمه ای این بیمه نامه می باشد : –         آتش سوزی و انفجار –         طوفان –         به گل نشستن و یا برخورد با صخره –         تصادم شناور بیمه شده با شناورهای دیگر –    برخورد هواپیما یا …

بیشتر بخوانید »