خدمات :طرح بیمه های ویژه اصناف کل کشور

 

 

 

 

1- بیمه تکمیلی اعضای تمامی صنف ها

 

2 – اقساط بیمه ثالث ( در چهار قسط ) و بدنه (در هشت قسط )

 

3 – بیمه های عمر و سرمایه گذاری

 

4 -  بیمه های آتش سوزی

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۲۱۳۶۲۷۰۴۷۹  تماس حاصل فرمایید.