صدور اقساطی بیمه نامه خودرو (ثالث و بدنه )

صدور اقساطی بیمه نامه های خودرو در بیمه دی نمایندگی مزدارانی

اقساط

اقساط

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه با شرایط زیر:

جهت رفاه حال شما هموطنان عزیز این نمایندگی افتخار آن را دارد تا بیمه نامه های خودروی شما عزیزان را به صورت اقساطی و بدون حتی یک ریال اضافه وجه صادر نماید

1 – 30 درصد به صورت نقد

2 – مابقی به صورت 6 قسط متوالی

هیچ مبلغی به چکها اضافه نخواهد شد

برای تماس با ما کلیک کنید